Advies op verzuim en integriteit

Verzuim
Tevreden en gezonde medewerkers zijn goud waard. Als medewerkers goed in hun vel zitten, dan gaat het werk gepaard met grote motivatie en plezier. Dit heeft een positief effect op de resultaten. Bij verzuim van medewerkers ziet de wetgever re-integratie als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de werkgever en de werknemer.

Heeft jullie organisatie behoefte aan een frisse blik op het gebied van verzuim en verzuimpreventie, dan kom ik graag in contact met jullie.

Mijn kennis en ervaring als leidinggevende en als coach neem ik hierin mee. Ik kan dan ook vanuit verschillende rollen een bijdrage leveren. Het gaat onder meer om:

  • Kennis van het verzuimproces en aandacht voor preventie (beleid)
  • Aanspreekpunt voor de verzuimende medewerker
  • Advies en ondersteuning van de leidinggevende in het traject van de Wet Verbetering Poortwachter
  • Coaching van medewerkers

Integriteit
Maatschappelijk gezien is grensoverschrijdend gedrag een zeer actueel thema. Na het nieuws binnen “The Voice of Holland” volgden er snel meer meldingen. Het gaat over meer dan alleen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook bijvoorbeeld discriminatie, intimidatie en pesten komen vaker voor op de werkvloer dan gedacht.

Het is een wettelijke plicht van iedere werkgever om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Daarnaast straalt niet-integer gedrag af op de hele organisatie waardoor het effect ook groter is dan enkel de melding of het incident.

Niet alleen de wettelijke plicht, ook de intrinsieke motivatie zorgt ervoor dat organisaties bezig zijn met de zorg voor een sociaal veilig werkklimaat. Dit zorgt voor meer werkplezier, minder verzuim, hogere klantwaardering, etc.

Een integere bedrijfscultuur gaat verder dan het hebben van gedragsregels in het personeelsreglement of het op orde hebben van de interne klachtenregeling.

Met mijn ervaring als vertrouwenspersoon en achtergrond als jurist kan ik jullie organisatie op dit gebied adviseren en ondersteunen. Na een gesprek waar ik het bedrijf en de cultuur wat meer wil leren kennen, kan ik een maatwerk oplossing voor de organisatie bieden.

Na slechts één adviesgesprek is er juridische check gedaan en al inzicht in de do’s en don’ts op dit gebied.

Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking via info@dekaapadvies.nl of bel 06-25554826.