Coaching

“De bedoeling van jouw leven is te zijn wie je bent”

Bij coaching wordt in overleg met jou een passende vorm gezocht waarbij de volgende methodieken gebruikt kunnen worden:

  • NLP
    Met NLP onderzoek je de structuur van jouw eigen gedrag, wat zijn de drijfveren achter wat je doet en denkt. Op deze manier krijg je inzicht in patronen in het gedrag en onderliggende overtuigingen en krijg je een keuze om minder effectieve patronen bewust los te gaan laten.
  • Systemisch werk
    Door te kijken naar het systeem van herkomst (gezin/familie) wordt je bewust van de achtergrond van bepaalde overtuigingen. Ook krijg je zicht op hoe de bepaalde dynamieken uit jouw familiesysteem invloed hebben op het contact met de mensen om je heen, zowel privé als op het werk.
  • Energetisch werk
    Door contact te maken met datgene wat voelbaar is in het lijf wordt, naast het voeren van een gesprek, ook datgene wat je voelt in jouw lijf actief betrokken tijdens een sessie. Alleen inzicht in wat je doet en waar dit vandaan komt is soms niet voldoende om een veranderproces in gang te zetten of uiteindelijk te verankeren. Energetisch werk zorgt voor lichaamsbewustzijn. Je gaat niet alleen met je hoofd bedenken hoe bijvoorbeeld werkgeluk eruit ziet voor jou, je kan daarmee ook gaan ervaren hoe dit voelt en welke blokkades hiervoor nog moeten worden opgeruimd. Deze vorm van coaching geeft een krachtige impuls tot verandering.

Mail me op info@dekaapadvies.nl of bel 06-25554826